درباره ما

 

شرکت روغن زیتون سبزینه تک با بکارگیری ماشین آلات روز اروپا و با بکارگیری از کادری مجرب نسبت به تولیدات محصولات نوین زیتون از سال 1384 مشغول به فعالیت می باشد .

 

آدرس کارخانه شیراز – شهرک صنعتی بزرگ شیراز – میدان پژوهش – پژوهش شمالی – خیابان 302 غربی 

تلفن کارخانه : 37745414- 37742414- 37745415- 071

دفتر مرکزی تهران : 22737096- 22738276 - 021

 

تولیدات این کارخانه در کلیه استان های کشور و توسط نمایندگان رسمی این شرکت توزیع می گردد .

 

امتیازات خاص در تولیدات این کارخانه : بیشترین تنوع در تولیدات زیتون و منحصر بودن برخی از تولیدات برای اولین بار در کشور و انحصار آن به شرکت سبزینه تک می باشد .

 

توجه ویژه به موضوع ارگانیک بودن تولیدات این شرکت بازرسی و بازبینی دقیق در کیفیت کالاجهت رضایتمندی هر چه بیشتر مصرف کنندگان از اهداف این شرکت است .

 

در بازار تجارت جهانی غذا ، کنترل کیفیت و ایمنی مواد غذایی از اهمیت خاص برخوردار است ، و مورد توجه مصرف کنندگان می باشد و ورود به این بازار توجه به کیفیت و ایمنی مواد غذایی را می طلبد و شرکت سبزینه تک دوستدار سلامتی مصرف کنندگان عزیز می باشد .

 

شرکت سبزینه تک با به کارگیری ، تجهیزات ، دانش و فن آوری روز دنیا در راه بهبود و تضمین کیفیت گام های اساسی برداشته است و در جهت نیل به اهداف حفظ و رعایت سلامت مصرف کنندگان از مدرن ترین ماشین آلات روز اروپا در کلیه خطوط تولیدی کارخانه و بهره جویی از دانش علمی و فنی برتر در زمینه صنایع غذایی استفاده می نماید .

 

کلیه مواد اولیه مصرفی در خطوط تولید کارخانه از مرحله ورود تا استفاده در خطوط تولیدی و فرآوری مورد آزمایش وبررسی  قرار گرفته و منابع خرید مواد اولیه از شرکت های معتبر داخلی و یا خارجی تأمین می گردد که همگی دارای مجوزهای سلامت کالا از مراجع قانونی را دارا می باشند . واحد کنترل و تضمین کیفیت کارخانه همواره از طریق شناسایی و کنترل از مرحله دریافت مواد اولیه تا رساندن محصول نهایی به دست مصرف کننده ، سعی در برآوردن نیاز مصرف کنندگان را دارد .

 ما بر این باوریم که حرکت تیمی در زمینه حفظ کیفیت گامی ماندگار و پایدار در راستای نیل به اهداف کیفیتی می باشد و عدم مردودی در آزمونهای کیفی انجام شده در کلیه آزمایشگاههای کشور مهر تأییدی بر پیگیری اهداف متعالی کیفی درون سازمانی این کارخانه می باشد .

تولید زیتون سیاه و سس بارسا ( مخلوط روغن زیتون و سرکه خرما ) برای اولین بار در کشور و جایگزین کالایی 100% داخلی به جای نمونه های خارجی یکی دیگر از دستاوردهای تولیدات این کارخانه می باشد .

صفات مثبت روغن زیتون از نظر حسی عبارتند از :

 1. طعم تند و سوزاننده ( Pungent )
 2. طعم تلخی ( Bitter  )
 3. طعم میوه ای ( Fruity  )

صفات منفی روغن زیتون از نظر حسی عبارتند از :

 1. بوی کپک زدگی ( Fusty)
 2. بوی نا ( رطوبت ) ( Musty – Humid )
 3. بوی رسوب لجنی ( Muddy – Sediment  )
 4. بوی سرکه شرابی (( Winey – Vinegary
 5. طعم فلزی ( Metalic )
 6. بوی تندی ( Rancid )

روغن زیتون منحصراً از میوه درخت زیتون به دست می آید و به صورت زیر طبقه بندی می گردد .

 1. روغن های زیتون طبیعی خام ( Virgin olive oil  )
 2. روغن زیتون تصفیه شده  ( Refined olive oil)
 3. روغن زیتون ( Olive oil  )
 4. روغن حاصله از تفاله زیتون ( خام ) ( Crude olive – pomace oil )  
 5. روغن حاصله از تفاله زیتون ( تصفیه شده ) ( Refined olive – pomace oil  )
 6. روغن تفاله زیتون ( Olive – pomace oil )

 

 1. روغن های زیتون طبیعی خام :  ( Virgin Olive Oil )

این روغنها با روش  مکانیکی از میوه تازه و سالم و با رعایت شرایط خوب ساخت ، بدون هیچگونه عمل آوری ، به جزء شست و شو و جدا سازی و صاف کردن به دست می آیند که به سه دسته تقسیم می شود :

 • روغن زیتون طبیعی ممتاز ( Extra Virgin Olive Oil  )

روغن زیتون خالص و طبیعی با مجموع اسیدهای چرب آزاد کمتر از 8 درصد  ( در استاندارد ملی ایران یک درصد ) بر حسب اسید اولئیک است . از نظر ارزیابی حسی این روغن فاقد هرگونه صفت منفی می باشد و در این روغن شدت طعم میوه ای ( Fruity ) که یکی از صفات مثبت در روغن زیتون است بالاتر از صفر می باشد .

 • روغن زیتون طبیعی درجه یک ( Virgin Olive Oil )

روغن زیتون خالص و طبیعی با مجموع اسیدهای چرب آزاد کمتر از 2 درصد برحسب اسید اولئیک است . از نظر ارزیابی حسی میانه صفات منفی در این روغن کمتر از 5/2 ( 5/2 > میانه صفات منفی 0 ) و شدت طعم میوه ای در این روغنها بیشتر از صفر است .  

 • روغن زیتون طبیعی معمولی ( Ordinary Virgin Olive Oil )

روغن زیتون خالص و طبیعی با مجموع اسیدهای چرب آزاد کمتر از 3/3 درصد بر حسب اسید اولئیک است . طبقه بندی این روغن از نظر حسی بسته به وجود و یا عدم وجود صفت میوه ای در محصول متفاوت است . اگر محصول دارای طعم میوه ای باشد در صورتی در این گروه قرار می گیرد که میانه صفات منفی آن بزرگتر از 5/2 و کمتر و یا مساوی 6 باشد .  در صورت عدم وجود طعم میوه ای در محصول ( Fruity- 0) اگر میانه صفات منفی روغن در محدوده ( 5/2 > میانه صفات منفی >0 ) قرار بگیرد روغن زیتون مورد آزمون  یک روغن زیتون طبیعی معمولی است .

 • روغن زیتون طبیعی لامپانت ( چراغ ) ( Lampante Virgin Olive Oil  )

این روغن زیتون طبیعی برای مصرف خوراکی مناسب نیست و میزان اسیدهای چرب آزاد آن بر حسب اسید اولئیک بیشتر از 3/3 درصد است . از نظر ارزیابی حسی میزان میانه صفات منفی در این روغن بیشتر از 5/6 است . این روغن را می توان به مصارف صنعتی رسانید .

 

 1. روغن زیتون تصفیه شده : ( Reffined Olive Oil )

این روغن از تصفیه روغن زیتون طبیعی با استفاده از روش های تصفیه به دست می آید . تصفیه نباید باعث تغییر ساختمان گلیسیریدی اولیه روغن بشود .

اسیدیته آزاد این روغن بر حسب اسید اولئیک نباید از 3 درصد بیشتر باشد .

 1. روغن زیتون (  Olive Oil )  

این روغن از مخلوط کردن روغنهای زیتون طبیعی و روغن زیتون تصفیه شده به دست آمده و برای مصرف مناسب است . اسیدیته آزاد این روغن بر حسب اسید اولئیک کمتر از 1 درصد  ( در استاندارد ملی ایران کمتر از 5/1 درصد ) می باشد .

 1. روغن حاصله از تفاله زیتون ( خام ) ( Crude Olive – Pomace Oil  )
 2. روغن حاصله از تفاله زیتون ( تصفیه شده ) (Refinned Olive – Pomace Oil  )
 3. روغن تفاله زیتون (Olive – Pomace Oil )

کلیه سه اقلام فوق الذکر  ( چون ویژگی های این روغن در استاندارد ملی ایران ، در مورد روغن زیتون به شماره 1446 تعریف نشده است ، لذا در حال حاضر در ایران قابل تولید و عرضه نمی باشد . )

بازدید : 8138 بار