محصولات سبزینه تک » ظروف 18 کیلویی

زیتون شور ممتاز

قیمت : 0 تومان

 

زیتون شور ممتاز/زیتون شور طعم دار

 

بهترین زمان مصرف: 15 ماه

وزن خالص: 18 کیلوگرم

وزن آبکش: 10 کیلوگرم