زیتون شور قطعه شده شیشه

قیمت : 0 تومان

 

بهترین زمان مصرف: 12 ماه
وزن خالص: 500gr
بسته بندی: شل 12 تایی