زیتون سیاه قوطی

قیمت : 0 تومان

 

بهترین زمان مصرف: 12 ماه
وزن خالص: 400gr
بسته بندی: شل 12 تایی