زیتون سبز بدون هسته قوطی

قیمت : 0 تومان

 

بهترین زمان مصرف: 12 ماه
وزن خالص : 4300gr
وزن آبکش: 2200gr
بسته بندی: شل 2 تایی